Novost

Zaposlimo

Zaposlimo zdravnico ali zdravnika z veljavno licenco ZZS (prednost imajo specialisti družinske medicine), za opravljanje hišnih obiskov na širšem področju Ljubljane in posvete po telefonu. Delo je mirno a razgibano, poteka v utečenih ekipah, med delavniki podnevi. Plačilo je stimulativno, po individualnem dogovoru.

Prijave z dokazili pošljite na PZA d.o.o., Savska cesta 3, 1000 Ljubljana ali katarina.plausteiner@pza.si .

Za dodatne informacije lahko pokličete na 0820 08240.

Obremenitveno testiranje

Obremenitveni test je neinvazivna preiskovalna metoda izbora za odkrivanje ishemije srčne mišice. Med stopnjevanjem obremenitve na posebnem kolesu nenehno opazujemo EKG, krvni tlak, srčno frekvenco ter blažimo morebitne preiskovančeve objektivne in subjektivne težave. Test se uporablja pri sumu na koronarno bolezen, za oceno stanja in funkcijskih sposobnosti po srčnem infarktu ali nekaterih operacijah, za oceno ustreznosti predpisanih zdravil in oceno splošne telesne zmogljivosti.

Za več informacij in naročanje na pregled pokličite številko 01 280 30 90.

Pregled je za uporabnike Prve zdravstvene asistence BREZPLAČEN!

Te storitve opravljajo naslednji izvajalci:
Več o "Obremenitveno testiranje (cikloergometrija)"